Algemene voorwaarden

Dossiervorming

Om te voldoen aan de eisen van de beroepsvereniging bewaar ik aantekeningen, foto’s en geluidsopnames 5 jaar. Daarna worden de gegevens vernietigd. Ook je adresgegevens worden bewaard in het factureringsprogramma.

Als je om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld voor de bedrijfsarts of de school van je kind, een rapportage nodig hebt, wordt extra tijd in rekening gebracht.

Betalingstermijnen

Ieder consult wordt door jezelf betaald (dus niet door de verzekeraar), in principe voor het daaropvolgende gesprek.

Op tijd opzeggen

Ik ga ervan uit dat je, bij verhindering, dit op tijd laat weten. Zegt je op dezelfde dag af of helemaal niet, dan breng ik een bedrag van 15 euro in rekening.

Privacy

Er worden geen gegevens gedeeld met derden. Mocht ik redenen hebben om dat wel te doen wat ik bij sommige situaties zelfs verplicht ben als professional, dan bespreek ik die redenen vooraf met je.