Algemene voorwaarden/info

Dossiervorming

Om te voldoen aan de eisen van de beroepsvereniging bewaar ik aantekeningen, foto’s en geluidsopnames 5 jaar. Daarna worden de gegevens vernietigd. Ook je adresgegevens worden bewaard in het factureringsprogramma.

Als je om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld voor de bedrijfsarts of de school van je kind, een rapportage nodig hebt, wordt extra tijd in rekening gebracht.

Betalingstermijnen

Ieder consult wordt door jezelf betaald (dus niet door de verzekeraar), in principe voor het daaropvolgende gesprek.

Op tijd opzeggen

Ik ga ervan uit dat je, bij verhindering, dit op tijd laat weten. Zegt je op dezelfde dag af of helemaal niet, dan breng ik een bedrag van 15 euro in rekening.

KvK nummer

Het nummer waaronder de praktijk is ingeschreven is 58303340

Tuchtrecht

Als Registertherapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ ) en ben

ik ben aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg  (SCAG).

Privacy en verklaring AVG

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de gevoerde gesprekken. Ik leg niet meer vast dan nodig.

Ook worden, indien van toepassing,  in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik  doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult.
 • Als u een afspraak maakt voor begeleiding, ga ik ervan uit dat u vooraf deze verklaring heeft gelezen en er akkoord mee bent.

rbcz logo

Afbeeldingsresultaat voor logo scag

Logo Landelijke Vereniging Psychosociale Wetenschappen LVPW